Logo Toppie doppie
Wieldop Rolls Royce

Wieldoppen TOYOTA

TOYOTA 16 inch

Wieldop Toyota
TOY10 - Toyota - 16 inch - AANTAL: 3
onderdeelnummer: PZ443-E8660-00
1: € 12,-, 1 klemmetje kapot
2: € 11,-, 1 klemmetje kapot, klein scheurtje
3: € 10,-, 2 halve klemmetjes kapot, krassen

Wieldop Toyota
TOY20 - Toyota - 16 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer:
1: € 9,-, 3 halve klemmetjes weg

Wieldop Toyota
TOY21 - Toyota - 16 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer:
1: € 9,-, stoeprandschade

Wieldop Toyota
TOY18 - Toyota - 16 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42602-47090
1: € 12,-, enige randschade

Wieldop Toyota
TOY59 - Toyota - 16 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 2906
1: € 9,-, veel stoeprandschade

TOYOTA 15 inch

Wieldop Toyota
TOY11 - Toyota Yaris - 15 inch - AANTAL: 5
onderdeelnummer: 42602-0D080
1: € 10,-, stoeprandschade
2-4: € 9,-, flinke stoeprandschade
5: € 8,-, goede imitatie, schade


Wieldop Toyota
TOY14 - Toyota Corolla - 15 inch - AANTAL: 1
1: € 8,-, anderhalf klemmetje kapot

Wieldop
TOY17 - Toyota - 15 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 9651M - 40801 (?)
1: € 8,-, veel stoeprandschade

Wieldop Toyota
TOY19 - Toyota - 15 inch - AANTAL: 2
onderdeelnummer: -
1: € 9,-, 2,5 klemmen weg, 1 kras
2: € 9,-, wit gespoten, 3 klemmen kapot

Wieldop Toyota
TOY23 - Toyota Corolla - 15 inch -AANTAL: 4
onderdeelnummer: 42602-02160
1: € 11,-, krassen
2: € 10,-, enige schade
3: € 9,-, scheur in rand, 1 klem los
4: € 6,-, 5 klemmen weg

Wieldop Toyota
TOY28 - Toyota - 15 inch - AANTAL: 3
onderdeelnummer: PZ443-B0663-00
1: € 12,-, krasjes
2: € 11,-, kras, 1 klemmetje los
3: € 9,-, schade, 2 klemmen weg

Wieldop Toyota
TOY32 - Toyota - 15 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: PZ443-BO663-00
1: € 10,-, lichte schade, 1 klem weg

Wieldop Toyota
TOY37 - Toyota Avensis- 15 inch - AANTAL: 5
onderdeelnummer: 42602-05080-B
1-4: € 12,-, krassen
5: € 10,-, lichte schade

Wieldop Toyota
TOY58 - Toyota - 15 inch - AANTAL: 2
onderdeelnummer: 42602-0D140
1: € 12,-, lichte schade
2: € 11,-, enige schade

Wieldop Toyota
TOY51 - Toyota - 15 inch - AANTAL: 2
onderdeelnummer: 2518
1: € 10,-, lichte schade, halve klem kapot
2: € 8,-, schade, 3 halve klemmen kapot

Wieldop Toyota
TOY60 - Toyota - 15 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: -
1: € 10,-, lichte schade, 1 klem kapot

Wieldop Toyota
TOY64 - Toyota - 15 inch - AANTAL: 4
onderdeelnummer: 42602-47060
1-4: € 13,-, krassen

Wieldop Toyota
TOY55 - Toyota Aygo - 15 inch - AANTAL: 2
onderdeelnummer: 42602-0H110
1: € 13,-
2: € 9,-, veel randschade

Wieldop Toyota
TOY70 - Toyota Pruis - 15 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: Pacific CO
1: € 14,-, krassen

TOYOTA 14 inch

Wieldop
TOY02 - Toyota Yaris - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42602-52040-A1/00030
1: € 8,-, flinke stoeprandschade

Wieldop Toyota
TOY03 - Toyota Aygo - 14 inch - AANTAL: 22
onderdeelnummer: 42602-0H010
1: € 12,-
2-11: € 11,-, lichte schade
12-18: € 9,-, enige schade
19-22: € 8,-, klemmetjes verbogen/flinke schade

Wieldop
TOY06 - Toyota Yaris - 14 inch - AANTAL: 4
onderdeelnummer: 42602-0D090
1: € 11,-, enige randschade
2-3: € 9,-, stoeprandschade
4: € 9,-, enige schade, half klemmetje kapot

Wieldop Toyota
TOY08 - Toyota Corolla - 14 inch - AANTAL: 2
onderdeelnummer: 42602-02090
1-2: € 12,-

Wieldop Toyota
TOY12 - Toyota Avensis - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42602-05070-A
1: € 12,-

Wieldop
TOY16 - Toyota Yaris - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42602-0D040
1: € 8,-, schade, aantal klemmen kapot

Wieldop Toyota
TOY25 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42602-05040
1: € 8,-, flinke stoeprandschade

Wieldop Toyota
TOY26 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42602-0D050
1: € 8,-, stoeprandschade

Wieldop Toyota
TOY27 - Toyota Carina - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42602-02231
1: € 13,-, paar krassen

Wieldop Toyota
TOY30 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: WJ-5065
1: € 8,-, imitatie, stukje van de rand

Wieldop Toyota
TOY31 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 3
onderdeelnummer: PZ443-BO66100
1: € 12,-
2: € 11,-, halve klem weg, klemt goed
3: € 8,-, flinke stoeprandschade

Wieldop Toyota
TOY33 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42602-05020
1: € 9,-, stoeprandschade, 2 klemmen weg

Wieldop Toyota
TOY34 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 9
onderdeelnummer: 42602-0H040
1-2: € 12,-, krassen
3-4: € 11,-, lichte randschade
5-9: € 10,-, enige randschade

Wieldop Toyota
TOY63 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 2307
1: € 9,-, enige schade, 2 klemmen kapot

Wieldop Toyota
TOY65 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 8
onderdeelnummer: 42602-0H070
1: € 12,-, krassen
2-3: € 11,-, lichte schade
4: € 9,-, enige schade
5-8: € 8,-, behoorlijke stoeprandschade

Wieldop Toyota
TOY66 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 3
onderdeelnummer: Pacific
1: € 12, krassen
2-3: € 10, lichte schade, halve klem weg

Wieldop Toyota
TOY67 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: -
1: € 9,-, imitatie, stoepschade, 1/2 klem kapot

Wieldop Toyota
TOY68 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42621-44010 A1
1: € 11, krassen

Wieldop Toyota
TOY69 - Toyota - 14 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 42621-0H100
1: € 9, enige schade, 2 klemmen weg

TOYOTA 13 inch

Wieldop Toyota
TOY15 - Toyota - 13 inch - AANTAL: 1
1: € 9,-, lichte schade

Wieldop Toyota
TOY35 - Toyota Corolla - 13 inch - AANTAL: 3
onderdeelnummer: -
1: € 12,-
2: € 10,-, enige randschade
3: € 8,-, alle verf eraf, wat schade

Wieldop Toyota
TOY61 - Toyota - 13 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 7712
1: € 7,-, veel schade, klemmen kapot

Wieldop Toyota
TOY62 - Toyota - 13 inch - AANTAL: 1
onderdeelnummer: 8816
1: € 8,-, stoeprandschade, 2 klemmen weg

TOYOTA Oldtimers

Wieldop Toyota
TOY38 - Toyota Crown - 14 inch - UITVERKOCHT
1: € 27,-

Wieldop Toyota
TOY39 - Toyota Crown - 14 inch - AANTAL: 1
1: € 27,-

Wieldop Toyota
TOY40 - Toyota - 13 inch - AANTAL: 1
1: € 24,-

Wieldop Toyota
TOY41 - Toyota - 13 inch - AANTAL: 1
1: € 24,-

Wieldop Toyota
TOY42 - Toyota Corolla - 13 inch - AANTAL: 5
1-3: € 22,-
4-5: € 21,-, niet geverfd

Wieldop Toyota
TOY43 - Toyota Carina 1600 - 13 inch - AANTAL: 2
1-2: € 22,-

Wieldop Toyota
TOY44 - Toyota Crown - 13 inch - AANTAL: 1
1: € 24,-

Wieldop Toyota
TOY45 - Toyota - 13 inch - AANTAL: 1
1: € 22,-

Wieldop Toyota
TOY46 - Toyota - 13 inch - AANTAL: 1
1: € 22,-

Wieldop Toyota
TOY47 - Toyota 1000 - 12 inch - AANTAL: 1
1: € 22,-

Wieldop Toyota
TOY48 - Toyota Carina II - 9 inch - AANTAL: 5
1-5: € 14,-

Wieldop Toyota
TOY49 - Toyota Publica - 7 inch - AANTAL: 1
1: € 12,-

Wieldop Toyota
TOY50 - Toyota Corolla - 12 inch - AANTAL: 1
1: € 20,-