Logo Toppie doppie .
Wieldop Rolls Royce

Wieldoppen CADILLAC


CADILLAC 16 inch

Wieldop Cadillac
CAD28 - Cadillac 1958-1959 o.a. Sedan de Ville
16 inch - AANTAL: 7
1-7: € 37,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD36 - Cadillac Eldorado 1961-1962
16 inch - AANTAL: 4
1-4: € 37,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD34 - Cadillac Sedan de Ville 1963-1964 (#CAD63-64)
16 inch - AANTAL: 8
1-5: € 39,- p.s.
6-8: € 36,- p.s., krassen aan rand

Wieldop Cadillac
CAD35 - Cadillac 1965 Fleetwood 1965 (#2999)
16 inch - AANTAL: 2
1-2: € 37,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD07 - Cadillac Deville, Eldorado 1966-1967 (#2001)
16 inch - AANTAL: 8
1-5: € 35,- p.s.
6: € 33,-, logo verbogen
7-8: € 32,-, kleine deukjes/krassen

Wieldop Cadillac
CAD09 - Cadillac 1968 o.a. Deville (#2003)
16 inch - AANTAL: 4
1-3: € 32,- p.s.
4: € 28,-, deukjes

Wieldop Cadillac
CAD10 - Cadillac 1970 o.a. Deville (#2006)
16 inch - AANTAL: 2
1: € 35,-
2: € 25,-, gekrast aan de rand

Wieldop Cadillac
CAD14 - Cadillac Eldorado 1973, Deville, Fleetwood (#2011)
16 inch - AANTAL: 8
€ 39,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD12 - Cadillac Coupe Deville, Fleetwood 1971-1972 (#2007)
16 inch - AANTAL: 16
€ 34,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD29 - Cadillac Coupe Deville, Fleetwood 1971-1972 (#2007)
16 inch - AANTAL: 1
€ 36,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD30 - Cadillac Coupe Deville, Fleetwood 1971-1972 (#2007)
16 inch - AANTAL: 1
€ 36,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD15 - Cadillac 1974-1975 (#2014)
16 inch - AANTAL: 3
€ 35,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD21 - Cadillac 1974-1975 (#2014)
16 inch - AANTAL: 1
€ 35,-, lijkt sterk op CAD15

Wieldop Cadillac
CAD08 - Cadillac Deville, Eldorado 1974-1976 (#2015)
16 inch - AANTAL: 6
1-3: € 39,-
4-5: € 36,-, deukje
6: € 32,-, deukjes

Wieldop Cadillac
CAD11 - Cadillac Deville 1977 (#2026)
16 inch - AANTAL: 1
€ 37,-

Wieldop Cadillac
CAD25 - Cadillac Deville 1977 (#2026)
16 inch - AANTAL: 1
€ 37,-, vrijwel hetzelfde als CAD11

Wieldop Cadillac
CAD06 - Cadillac Deville 1978 (#2029)
16 inch - AANTAL: 8
1-6: € 35,- p.s.
7-8: € 33,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD31 - Cadillac Fleetwood 1976-1979 (#2024)
16 inch - AANTAL: 5
1-2: € 35,- p.s.
3-5: € 32,- p.s., krassen aan rand

Wieldop Cadillac
CAD22 - Cadillac Fleetwood Brougham, 1980-1987 (#2037a)
16 inch - AANTAL: 2
1: € 36,-
2: € 33,-

CADILLAC 15 inch

Wieldop Cadillac
CAD20 - Cadillac Series 62 1953
15 inch - AANTAL: 1
€ 55,-

Wieldop Cadillac
CAD23 - Cadillac Eldorado 1947-1953
15 inch - AANTAL: 1
€ 45,-

Wieldop Cadillac
CAD24 - Cadillac Eldorado 1954-55 (#CAD54-55)
15 inch - AANTAL: 1
€ 45,-

Wieldop Cadillac
CAD32 - Cadillac 1956 o.a. Coupe de Ville (#CAD56)
15 inch - AANTAL: 3
1-2: € 39,- p.s.
3: € 28,-, zonder logo

Wieldop Cadillac
CAD26 - Cadillac Deville Fleetwood 1979-1986 (#2031A)
15 inch - AANTAL: 1
€ 38,-

Wieldop Cadillac
CAD27 - Cadillac Fleetwood Brougham 1987-1993 (#2031B)
15 inch - AANTAL: 3
€ 36,-

Wieldop Cadillac
CAD17 - Cadillac Eldorado 1979 (#2034A)
15 inch - AANTAL: 4
1-3: € 33,- p.s., krassen
4: € 25,- zonder logo

Wieldop Cadillac
CAD05 - Cadillac Seville Eldorado 1981-1985(#2046)
15 inch - AANTAL: 1
€ 24,-

Wieldop Cadillac
CAD40 - Cadillac Fleetwood, Seville 1975-1985 (#2044abc)
15 inch - AANTAL: 4 (Martin)
1-4: € 32,- p.s.

CADILLAC 14 inch

Wieldop Cadillac
CAD16 - Cadillac Deville Fleetwood 1985 (#2047a)
14 inch - AANTAL: 4
€ 43,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD18 - Cadillac Deville 1986-1991
14 inch - AANTAL: 1
€ 35,-

Wieldop Cadillac
CAD13 - Cadillac Deville, Eldorado 1987-1988 (#2051)
14 inch - AANTAL: 1
€ 35,-

CADILLAC dog dish naafkap

Wieldop Cadillac
CAD19 - Cadillac Eldorado 1980-1982 (#1222)
7 inch naafkap - AANTAL: 1
€ 22,-

Wieldop Cadillac
CAD37 - Cadillac 1953-1955
6 inch dog dish - AANTAL: 2
1-2: € 29,- p.s.

Wieldop Cadillac
CAD38 - Cadillac 1953-1955
6 inch dog dish - AANTAL: 2
1-2: € 25,- p.s., roestig

Wieldop Cadillac
CAD39 - Cadillac
11 inch dog dish - AANTAL: 1
€ 26,-, rand gedeukt